From 2010, our company has been produced a wide range of edible wafer labels. Our goal is to help bakeries with creating new unique designs of bread, pastry, and confectionery products to attract the attention of customers and increase sales. Contact us:
+420 775 445 511
info@bread.cz

Grant projects

HomeGrant projects

Realizace projektu „breAd. – etikety a dekorace z jedlého papíru“

Realizace projektu „breAd. – etikety a dekorace z jedlého papíru“ je spolufinancován v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – dotační titul „InnoBoster Voucher“.
Moravskoslezský kraj prostřednictvím tohoto dotačního titulu podporuje rozvoj malých a středních podniků, jenž vede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací (Business Innovation).

Pořízení technologií společností breAd. & edible labels

Naše společnost breAd. & edible labels s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení technologií společností breAd. & edible labels“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti breAd. & edible labels s.r.o. je pořízení 6 kusů výrobních technologií pro výrobu reklamních etiket a dekorací z jedlého papíru a pro výrobu perníčků zdobených jedlými dekoracemi. Díky těmto technologiím dojde zásadní změně výrobního postupu a zefektivnění výroby.
Cílem a přínosem projektu je rozšíření odběratelské základny, navýšení odbytu společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu.

Podpora společnosti breAd. & edible labels s.r.o. na zahraničních veletrzích

Naše společnost breAd. & edible labels s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podpora společnosti breAd. & edible labels s.r.o. na zahraničních veletrzích“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013548, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je individuální účast společnosti breAd. & edible labels s.r.o. na sedmi prestižních pekárenských a cukrárenských veletrzích, a to v období 2018 – 2020. Veletrhy jsou pořádány v zemích EU – Německo, Slovensko a Francie. Koncept projektu je postaven na originálním způsobu úpravy designu potravinářských výrobků vhodných pro způsob značení za použití dekorací z jedlého papíru. Hlavním zaměřením jsou etikety z jedlého papíru za účelem značení pekárenských bezobalových produktů.